خانه » آموزش » تعریف خانواده

تعریف خانواده

خانواده در مفهوم عام یا خانواده گسترده , عبارتست از گروهی مرکب از شخص و خویشان نسبی و همسر او , گروهی که از یکدیگر ارث می برند.

نکته : گاهی خانواده را در معنای گسترده تری به کار برده و کلیه خویشان سببی را هم داخل در آن دانسته اند.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.