تعریف خانواده - دانلود بازیهای کامپیوتر

تعریف خانواده

خانواده در مفهوم عام یا خانواده گسترده , عبارتست از گروهی مرکب از شخص و خویشان نسبی و همسر او , گروهی که از یکدیگر ارث می برند.

نکته : گاهی خانواده را در معنای گسترده تری به کار برده و کلیه خویشان سببی را هم داخل در آن دانسته اند.

نظرات : 0

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.