دانلود نرم افزار ماشین حساب حرفه ای آندروید Panecal Scientific calculator 1.8.3

نرم افزار Panecal Scientific calculator یک ماشین حساب مهندسی قدرتمند برای گوشی های آندروید می باشد. این نرم افزار یک ماشین حساب مهندسی چند خطی است که به راحتی می توانید فرمول را در آن وارد و ذخیره کنید.

امکانات نرم افزار Panecal Scientific calculator:
 ویرایش مجدد فرمول عددی توسط کلید △.
 لرزش و نارنجی رنگ کلید تایید ورودی. شما می توانید طول ارتعاش با کلید ALT+Setup تنظیم کنید.
 حساب ، مثلثاتی ، معکوس توابع مثلثاتی، نمایی، تابع لگاریتمی، توان، توان عملکرد ریشه، فاکتوریل ، و مربوط به عملیات های ارزش مطلق
 حالت DEG, RAD, GRAD
 حالت FloatPt, Fix, Sci, مهندسی
 کلید BS، کلید DEL، کلید INS