ضوابط شهرداری و نکات مهم در طراحی معماری

قرارگیری یک پارکینگ حداقل دهانه ۲٫۵ متر

قرارگیری دو پارکینگ کنار هم حداقل دهانه ۴٫۵ متر
قرارگیری سه پارکینگ کنار هم حداقل دهانه ۷ متر
طول مورد نیاز جهت پارکینگ ۵ متر
حداقل فضای یک پارکینگ ۲٫۵*۵ متر
شعاع گردش یا طول مورد نظر جهت مانور ۵ متر
حداقل عرض در ورودی پارکینگ ۳ متر
عرض رمپ یکطرفه ۳ متر و دوطرفه ۶ متر
عرض رمپ قوسی یکطرفه ۳٫۶۵ متر و دوطرفه ۷ متر
شعاع داخلی مسیر گردش در کلیه پارکینگ ها ۴٫۵۷ متر است .
شیب رمپ پارکینگ ۱۵ درصد

آسان ترين راههاي خوشبختي انسان

آسان ترین راه ابراز عشق ، به زبان آوردن آن است .
آسان ترین راه رسیدن به هدف ، خط مستقیم است .
آسان ترین راه احترام ، اجتناب از گزافه گویی و گنده گویی است .
آسان ترین راه جلب محبت ، آن است که تو نیز متقابلا عشق بورزی و محبت کنی .
آسان ترین راه مبارزه با مشکلات ، روبرو شدن با آنهاست نه فرار .
آسان ترین راه رسیدن به آرامش ، آن است که سالم و بی غل و غش زندگی کنی .
آسان ترین دوستی ، همیشه بهترین دوستی نیست . این را به خاطر بسپار .
آسان ترین راه خوب زیستن ، ساده زیستن است .
آسان ترین راه دوری از گناه ، آن است که همیشه بدانی در پیشگاه خداوند هستی .
آسان ترین و درعین حال با ارزش ترین عشق، بی ریا ترین آن است .
آسان ترین راه بودن ، آن است که حس بودن همیشه در وجودت شعله ور باشد .
آسان ترین راه راحت بودن ، آن است که خودت را همانطور که هستی بپذیری و در همه حال خودت باشی .

وظایف خانواده

۱) حسن معاشرت

 

۲) سرپرستی خانواده

۳) اطاعت زن (نشوز زن)

۴) رعایت حقوق زن توسط مرد (نشوز مرد)

۵) نفقه

 

۱) حسن معاشرت

در قرآن در مورد حسن معاشرت آمده :

الف ) مردان نباید به منظور دستیابی به اموال زنان با آنان ازدواج کنند در صورتی که آنها کراهت دارند

ب ) تشکیل خانواده باید بر اساس محبت باشد نه برای رسیدن به ثروت

ج ) بخشیدن تمام یا قسمتی از مهریه از طرف زن در اثر فشار و در تنگنا قرار گرفتن حرام است

د ) با زنان باید خوش رفتار بود .

۲ ) سرپرست خانواده

 در قرآن آمده الرجال قطرمون … یعنی مردان محافظ و اصلاح کننده هستند . مردان سرپرست و نگهبان زنان اند به دلیل انفاقهایی که از اموالشان ( در مورد زنان ) می کنند و زنان صالح زنانی هستند که متواضع اند و در غیاب همسر خود اسرار و حقوق او را حفظ می کنند .

نکته : در قانون آمده زنان شایسته باید از مردان خود اطاعت کنند نه در همه موارد بلکه در موارد خواص از قبیل طلاق . تمکین در امر زناشویی و نباید و نباید بدون اجازه او از خانه بیرون رود ( شاید این به دلیل تضییع حق زن و در خطر قرار گرفتن او در خارج از خانه و بدون حضور شوهرش باشد )

۳ )  نشوز زن :

به معنی خروج از اطاعت شوهر است .

نشوز حرام است و در قرآن آمده اگر زن از وظیفه خود نسبت به همسر سر باز زند ناشزه نامیده می شود .

همچنین در قرآن آمده است آن دسته از زنان را که از سرکشی و مخالفتشان بیم دارید پند و اندرز دهید و اگر موثر واقع نشد در بستر از آنها دوری کنید و اگر راهی جز شدت عمل برای وادار کردن آنان به انجام وظایفشان نبود آنها را تنبیه کنید و اگر از شما پیروی کردند راهی برای تصدی بر آنها نجویید .

نکته : از خصوص رفتاری استفاده می شود : مقصود از ضرب آن ضربی است که آثاری از قبیل سرخی و کبودی نداشته باشد حتی در روایات آمده است با چوب مسواک بزنید .

۴) نشوز مرد :

نشوز مرد یعنی خروج مرد از حقوقی که بر او واجب است درباره همسرش انجام دهد مانند : نفقه و قسم اگر مرد از انجام این دو امتناع کند نشوز مرد مصداق می یابد .

درباره نشوز مرد زن حق دارد برای گرفتن حق خود او را موعظه کند اگر موعظه سودمند نشد به حاکم ارجاع دهد حاکم باید او را الزام و اگر شوهر باز هم امتناع کرد تفریز می شود .

در قانون آمده هر کس با داشتن ستطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیر نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می کند .

همچنین است در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام به دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند . و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید و همچنین است در صورت نجر شوهر از دادن نفقه

توجه : در اصطلاح فقها اگر نشوز از دو طرف ( زوج و زوجه ) واقع شود آن را اشقاق گویند .

۵) نفقه :

در قرآن ((لینفق )) امر به نفقه دادن است . در نفقه زن بر خلاف سایر واجب النفقه شان زن در نظر گرفته می شود .

در قانون آمده نفقه عبارتند از مسکن , البسه , غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم ( در صورت عادت داشتن زن به خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقص عضو )

مهریه

در قرآن لغت (( صدوقات )) جمع (( صدقه )) و آن صداق مهر است که درفارسی به آن کابین گویند .

گاهی آن را ( نحله ) عطیه و بخشش بلاعرض گویند که مرد آن را به عنوان بدهی بخشش به همسرش می پردازد .

پرداخت صداق زنان بر مردان واجب است و شوهر نمی تواند از دادن آن امتناع کند . و هم کسی دیگر غیر از زن نمی تواند آن را از شوهر بگیرد و اگر چه پدر او باشد .

انواع مهریه :

مهرامسمی , مهرالمثل , مهرالمتعه , تعویض المهر , مهرالسنه (مهر محمدی)

مهرامسمی : مهری است که طرفین آن را در ضمن عقد نکام تعیین می کنند

نکته : اگر زنان را بیش از نزدیکی طلاق دادید نصف مهری را که تعیین شده به آنها بدهید .

مهرالمثل : مهری ست که با توجه به شرایط و شأن زن از نظر سن , نسب , عقل , زیبایی , تحصیلات , و ….. برای او در نظر می گیرند .

مهرالمثل در موارد زیر مصداق پیدا می کند :

  1. در صورتیکه در حین عقد مهریه ذکر نشود و یا شرایط عدم مهر داشته باشیم یا مهری که واجد شرایط نباشد را در ضمن عقد شرط کنیم مثل خمرو خنریر ( گوشت خوک ) اگر هر دو زن با یکدیگر همبستر شوند به زن مهر المثل تعلق می گیرد .
  2. مورد دیگر در پرداخت مهرالمثل , زنای به عنف است اگر مردی زنی را  زنا مکر کند و با او به عنف زنا کند باید علاوه بر حد زنا که قتل اوست مهرالمثل نیز بپردازد

مهرالمتعه : در مهر المتعه بر خلاف مهر المثل حالات مرد از حیث غنا و فقر و حد وسط لحاظ می شود .

مهرالمتعه در موارد زیر مصداق می یابد :

۱) اگر کسی با زنی ازدواج کند و ضمن عقد ذکری از مهر به میان نیاورد و شوهر قبل از نزدیکی زن را طلاق بدهد باید به او مهرالمتعه بپردازد .

۲) اگر کسی با زنی بدون ذکر مهر عقد کند و مهر به حکمیت طرفین موکول شود و حاکم قبل از تعیین مهر بمیرد به زن مهرالمتعه می رسد . ( این همان تعویض المهر است ) .

مهرالسنه : مقدار آن پانصد درهم معادل پنجاه دینار  می باشد و آن مهری است که رسول خدا (ص) برای زنان خود تعیین فرموده است .

 

تعریف خانواده

خانواده در مفهوم عام یا خانواده گسترده , عبارتست از گروهی مرکب از شخص و خویشان نسبی و همسر او , گروهی که از یکدیگر ارث می برند.

نکته : گاهی خانواده را در معنای گسترده تری به کار برده و کلیه خویشان سببی را هم داخل در آن دانسته اند.